Kệ ti vi gỗ xoan đào và gỗ sồi Nga – 048

0987.533.022