Kệ ti vi gỗ xoan đào và gỗ sồi Nga – 049

0987.533.022