Kệ ti vi gỗ xoan đào và gỗ sồi Nga – 051

0987.533.022