Kệ ti vi gỗ xoan đào và gỗ sồi Nga – 054

0987.533.022