tủ áo cửa mở – 0125

6.000.000  5.500.000 

0987.533.022