tủ áo cửa mở – 0126

3.700.000  3.500.000 

0987.533.022